ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 Τα μαθήματα Α1.1 και Α1.2 :

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

· Ποιος είναι ο σκοπός της μελέτης του μαθήματος της Γεωλογίας - Γεωγραφίας;

 • Να βρει μεθόδους για την κατανόηση της δομής του χώρου που ζει και δραστηριοποιείται ο άνθρωπος.
 • Να διευκολύνει την ερμηνεία των αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων, που αναπτύσσονται μεταξύ ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος (σχέσεις που συνεχώς αλληλοεπηρεάζονται και εξελίσσονται).
 • Επιδιώκει την αποδοχή των πανανθρώπινων αξιών.
 • Να διαμορφώσει θετική στάση απέναντι στο περιβάλλον και στους λαούς του.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ - ΧΑΡΤΕΣ

Α1.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Ερωτήσεις:

1.Για ποιους λόγους η επιφάνεια της Γης χωρίζεται σε τμήματα με το ιδεατό σύστημα των παραλλήλων και μεσημβρινών;

 • Για να ταξιδεύει σ' ολόκληρη τη Γη, στην ανοικτή θάλασσα και στις ερήμους - επειδή η Γη είναι σφαιρική.
 • Για να προσδιορίσει κάποιος με ευκολία πού βρίσκεται (τη θέση του) και προς τα πού θέλει να πάει.(μετακίνηση- κατεύθυνση), δηλ. να προσανατολιστεί.

2.Με ποιους τρόπους εύρισκαν τον δρόμο τους (προσανατολίζονταν), όσο οι μετακινήσεις τους ήταν σε μικρές αποστάσεις;

Με:

 • Για μικρές αποστάσεις:
 • «σημάδια» π.χ. δέντρα, βουνά, λίμνες κ.λ.π..
 • Για μεγαλύτερες αποστάσεις::
 • σταθερά «σημάδια» π.χ. ανατολή και δύση του ήλιου, τη θέση κάποιων άστρων κ.λ.π..

- κατασκεύαζαν ορατά έργα π.χ. φάρους (όπως της Αλεξανδρούπολης) κ.λ.π..

2. Με ποιες παραμέτρους γίνεται ο προσδιορισμός ενός τόπου; Τι είναι το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος ενός τόπου;

 • Με το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος.
 • Είναι μήκη τόξων:

γεωγραφικό πλάτος: το μήκος του τόξου (του μεσημβρινού που περνά από τον τόπο)από τον ισημερινό μέχρι τον τόπο. Χαρακτηρίζεται Βόρειο όταν ο τόπος βρίσκεται πάνω από τον Ισημερινό και Νότιο κάτω.

γεωγραφικό μήκος: το μήκος του τόξου (του παραλλήλου που περνά από τον τόπο)από τον Πρώτο μεσημβρινό ή Μεσημβρινό του Γκρίνουιτς μέχρι τον τόπο.

Τα μετράμε σε μοίρες και τις υποδιαιρέσεις τους. Χαρακτηρίζεται Ανατολικό, όταν ο τόπος βρίσκεται δεξιά από τον Πρώτο μεσημβρινό ή Μεσημβρινό του Γκρίνουιτς και Δυτικό αριστερά.

· Τι είναι οι παράλληλοι, ποιες είναι οι τιμές τους και πού χρησιμεύουν;

 • Νοητοί κύκλοι (άνισοι μεταξύ τους) κάθετοι στον άξονα της γης
 • Μετριούνται σε μοίρες του τόξου από 0ο έως 90ο.
 • Με αυτούς προσδιορίζουμε το γεωγραφικό πλάτος ενός τόπου (δηλ. πόσο βόρεια ή νότια από τον ισημερινό βρίσκεται ο τόπος).

4. Τι είναι οι μεσημβρινοί, ποιες είναι οι τιμές τους και πού χρησιμεύουν;

 • Νοητά ημικύκλια που περνούν από τον βόρειο και νότιο πόλο της Γης.
 • Μετριούνται σε μοίρες του τόξου από 0ο έως 180ο ανατολικά του Πρώτου μεσημβρινού και 0ο έως 180ο δυτικά του Πρώτου μεσημβρινού.
 • Με αυτούς προσδιορίζουμε το γεωγραφικό μήκος ενός τόπου (δηλ. πόσο ανατολικά ή δυτικά του Πρώτου μεσημβρινού βρίσκεται ο τόπος).

5.Τι είναι ο Πρώτος μεσημβρινός και τι ο Ισημερινός;

 • Ισημερινός: Ο μεγαλύτερο παράλληλος - χωρίζει τη Γη στο βόρειο και νότιο ημισφαίριο.
 • Πρώτος μεσημβρινός ή Μεσημβρινό του Γκρίνουιτς: ο μεσημβρινός (ημικύκλιο), που περνά από το βασιλικό αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς.

6. Τι είναι οι συντεταγμένες ενός τόπου και πού χρησιμεύουν;

 • το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος ενός τόπου.
 • με αυτές προσδιορίζουμε τη γεωγραφική θέση ενός τόπου στην επιφάνεια της Γης.

Τι πρέπει να γνωρίζεις:

 • Να προσδιορίζεις τη θέση ενός τόπου πάνω στην υδρόγειο σφαίρα ή στο χάρτη, όταν γνωρίζεις τις συντεταγμένες του.

π.χ . : Γ.Μ. 120 μοίρες Α - Γ.Π. 30μοίρες  Ν.

α) Μετρώ απόσταση 120 μοίρες δεξιά από τον πρώτο μεσημβρινό ή μεσημβρινό του Γκρήνουιτς (Γ.Μ. 120 μοίρες Α)και φέρνω το μεσημβρινό των 120 μοίρες. Όλοι οι τόποι που βρίσκονται πάνω στο μεσημβρινό αυτό έχουν Γ.Μ. 120 μοίρες Α, δηλαδή απέχουν από τον πρώτο μεσημβρινό 120 μοιρών.

β) Πάνω στο μεσημβρινό των 120 μοιρών   μετρώ απόσταση 30 μοιρών από τον Ισημερινό και προς τα κάτω (νότια) και φέρνω τον παράλληλο των 30 μοιρών (Γ.Π. 30 μοίρες Ν) . Όλοι οι τόποι που βρίσκονται πάνω στον παράλληλο αυτό έχουν Γ.Π. 30 μοίρες Ν, δηλαδή απέχουν από τον Ισημερινό 30 μοίρες.

γ) Εκεί που τέμνει ο μεσημβρινός των 120 μοιρών τον παράλληλο των 300 είναι ο τόπος με τις γεωγραφικές συντεταγμένες Γ.Μ. 120 μοίρες Α - Γ.Π. 30 μοίρες Ν.

 • Να προσδιορίζεις τις συντεταγμένες ενός τόπου από πληροφορίες της υδρόγειο σφαίρα ή του χάρτη.

Π.χ. της Αθήνας

α) Φέρνω τον μεσημβρινό που περνά από την Αθήνα και μετρώ το μήκος του τόξου, πάνω στον μεσημβρινό αυτόν από τον Ισημερινό μέχρι την Αθήνα και βρίσκω ότι έχει μήκος 37 μοίρεςκαι 58΄και επειδή η Αθήνα βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο γι' αυτό το Γ.Π. της είναι 37 μοίρεςκαι 58΄βόρειο.

β) Φέρνω τον παράλληλο που περνά από την Αθήνα και μετρώ το μήκος του τόξου, πάνω στον παράλληλο αυτόν από τον πρώτο μεσημβρινό μέχρι την Αθήνα και βρίσκω ότι έχει μήκος 23 μοίρεςκαι 40΄και επειδή η Αθήνα βρίσκεται στο ανατολικό ημισφαίριο γι' αυτό το Γ.Μ. της είναι 23 μοίρεςκαι 40΄ ανατολικό.

Ασκήσεις: Οι ασκήσεις στη σελίδα 12.

ΑΣΚΗΣΗ

1. Να προσδιορίσετε τις γεωγραφικές συντεταγμένες των τόπων που σημειώνονται στο χάρτη με γράμματα Α,Β,Γ,Δ,Ε και Ζ.

2. Βρείτε τους τόπους που έχουν τις εξής γεωγρ. συντεταγμένες: 

 • 0 μοίρες και 40 μοίρες δυτικό
 • 60 μοίρες βόρειο και 30 μοίρες ανατολικό
 • 50 μοίρες ανατολικό και 20 μοίρες νότιο
 • 40 μοίρες νότιο και 0 μοίρες Διάβασε: Σελ. 16: « βρίσκοντας κάθε στιγμή τη θέση μας» με το G.P.S. (Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού Γεωγραφικής Θέσης)

Α1.2 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Ερωτήσεις:

· Με ποιον τρόπο το Γ.Π. ενός τόπου επηρεάζει (καθορίζει)το κλίμα του;

 • Αρχαίοι Έλληνες: κλίμα ερμηνεύεται ως κλίση - σχέση της γωνίας πρόσπτωσης (της κλίσης) των ηλιακών ακτινών με τις κλιματικές συνθήκες.
 • Οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν στις διάφορες περιοχές με όλο και μεγαλύτερη γωνία, όσο μεγαλώνει η απόστασή τους από το Ισημερινό ( με την αύξηση του Γ.Π.), επειδή η Γη είναι σφαιρική και γι' αυτό θερμαίνονται όλο και λιγότερο.
 • Στον Ισημερινό οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν κάθετα και όλη η ενέργειά τους κατανέμεται σε μικρή περιοχή και θερμαίνεται πολύ, ενώ όσο απομακρυνόμαστε από αυτόν, πέφτουν όλο και πιο πλάγια και η ενέργειά τους κατανέμεται σε όλο και μεγαλύτερη επιφάνεια, γι' αυτό και θερμαίνονται όλο και λιγότερο.

· Τι είναι οι θερμικές ζώνες, πόσες είναι και πώς σχηματίζονται;

 • Διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας στην επιφάνεια της Γης - λίγο πολύ συμμετρικές ως προς τον Ισημερινό.
 • Είναι πέντε: δυο πολικές, δυο εύκρατες και μια τροπική.
 • Σχηματίστηκαν όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη ερώτηση.

· Ποιες μέσες θερμοκρασίες επικρατούν σε κάθε θερμική ζώνη και πόσες εποχές διακρίνονται σ' αυτές;

 • Στις δυο πολικές ζώνες: χαμηλές θερμοκρασίες όλο το χρόνο, ακόμη και το καλοκαίρι που είναι σύντομο - 6 μήνες βράδυ, 6μήνες μέρα.
 • Στις δυο εύκρατες ζώνες: θερμοκρασίες μέτριες, μεταβάλλονται σημαντικά κατά τη διάρκεια του έτους (γιατί αλλάζει η γωνία πρόσπτωσης των ηλιακών ακτινών με τις εποχές) και έχουμε 4 εποχές.
 • Στην τροπική ζώνη: θερμοκρασίες υψηλές, δεν αλλάζουν πολύ κατά τη διάρκεια του έτους (γιατί δεν αλλάζει η γωνία πρόσπτωσης των ηλιακών ακτινών) - δυο εποχές, η υγρή και της ξηρασίας.

· Με ποιο τρόπο το γεωγραφικό μήκος καθορίζει την ώρα του τόπου του;

 • Κάθε τόπος βρίσκεται σε διαφορετική απόσταση από τον πρώτο μεσημβρινό - έχει διαφορετικό γεωγραφικό μήκος.
 • Η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τ' ανατολικά - ο ήλιος ανατέλλει νωρίτερα σε κάθε τόπο που βρίσκεται ανατολικότερα από κάποιον άλλον. Π.χ. Στο Πεκίνο ανατέλλει νωρίτερα, ενώ στο Παρίσι αργότερα από την Αθήνα.

Γι' αυτό:

 • Ανάλογα με το γεωγραφικό μήκος κάθε τόπου, η ανατολή, το μεσουράνημα και η δύση του ήλιου γίνεται σε διαφορετική ώρα.

· Τι είναι οι ωριαίες άτρακτοι και πώς με τη βοήθειά τους προσδιορίζουμε την ώρα του τόπου;

 • Επειδή ο άνθρωπος συντόνιζε το ρολόι του με βάση τη θέση του Ήλιου στον ουράνιο θόλο και
 • σε κάθε τόπο την ίδια στιγμή ο Ήλιος ήταν σε διαφορετική θέση, άρα έδειχνε το ρολόι του διαφορετική ώρα
 • ειδικά σε διαφορετικές πόλεις μιας χώρας

Γι' αυτό επινοήθηκαν (από τον σκωτικής καταγωγής Καναδός μηχανικός το1879 Σαντφορντ Φλέμιγκ) οι ωριαίες άτρακτοι:

 • Οι 24 από τους μεσημβρινούς της Γης, αυτοί που χωρίζουν τη Γη σε ίσες ζώνες φτιάχνουν τις 24 ωριαίες ατράκτους - Όλα τα σημεία μια ς ατράκτου έχουν την ίδια ώρα - έχουν και ίδιο πλάτος 150 (3600:240=150).
 • Η ώρα που έχουν οι τόποι, που βρίσκονται σε κάθε ωριαία άτρακτος, είναι:

- μεγαλύτερη κατά μια ώρα από αυτή που έχουν οι τόποι που βρίσκονται στην αμέσως δυτικότερη ωριαία άτρακτο και

- μικρότερη κατά μια ώρα από αυτή που έχουν οι τόποι που βρίσκονται στην αμέσως ανατολικότερη ωριαία άτρακτο.

Π.χ. όταν στην Αθήνα η ώρα είναι 10 π.μ. στην Μαδρίτη είναι 9π.μ. και στο Ριάντ 11π.μ. (Υπάρχουν εξαιρέσεις, που θα συζητηθούν στην τάξη).

6. Με ποιο τρόπο το γεωγραφικό μήκος ενός τόπου καθορίζει και την ημερομηνία του; (Προαιρετική).

 • Η Διεθνής Γραμμή Αλλαγής Ημερομηνίας είναι περίπου ο 180ός μεσημβρινός - όριο όπου τελειώνει μια μέρα και αρχίζει η άλλη.
 • Όταν περάσεις από τα δυτικά προς τα' ανατολικά της γραμμής αυτής πρέπει ν' αφαιρέσει μια μέρα.
 • Όταν αρχίζει μια μέρα στις Φιλιππίνες στο Περλ Χάρμπορ (είναι 5 ωριαίες ατράκτους ανατολικότερα των Φιλιππίνων) δεν έχει τελειώσει η προηγούμενη μέρα (επειδή η γη κινείται από τα δυτικά προς τ' ανατολικά).
 • Γενικά: τόποι Δυτικά του 180ού μεσημβρινού είναι στο χθες και τόποι Ανατολικά του στο σήμερα.

Ασκήσεις: Οι ασκήσεις στη σελίδα 13(κίτρινο πλαίσιο) και σελ. 14 (το τριγωνικό βελάκι).

Τα μαθήματα Α1.3 ,   Α1.4   και Α1.5:

Α1.3 Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

Ερωτήσεις:

1. Πότε χρησιμοποιούμε χάρτες;

 • Για να προγραμματίσουμε και να πραγματοποιήσουμε ένα ταξίδι.

Δηλ., να μάθουμε τι υπάρχει (τα στοιχεία του περιβάλλοντος) στο μέρος που θα πάμε - πώς θα πάμε - πόσο μακριά βρίσκεται.

 • Για να πληροφορηθούμε για τα στοιχεία (του περιβάλλοντος) και τα φαινόμενα (βροχόπτωση κ.λ.π.) μιας περιοχής, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουμε (π.χ. στη δουλειά μας).

2. Πώς επιλέγω ποιο χάρτη θα χρησιμοποιήσω;

Επειδή τα στοιχεία (περιβάλλοντος) ενός τόπου είναι πάρα πολλά, υπάρχουν διάφορα είδη χαρτών:

 • Επιλέγουμε χάρτες ανάλογα με τις ανάγκες μας.

3. Τι είναι τα χαρτογραφικά σύμβολα;

 • Σημάδια(σημεία, γραμμές, επιφάνειες με χρώματα)που απεικονίζουν τα διαφορετικά στοιχεία του περιβάλλοντος.

Απεικονίζουμε με:

Σημεία: π.χ. οικισμούς, εκκλησίες, υψομετρικά σημεία

Γραμμές: π.χ. ποτάμια, δρόμους, όρια κρατών.

Επιφάνειες με χρώμα: π.χ. βουνά, λίμνες, βλάστηση, κράτη.

Διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το σχήμα, μέγεθος και χρώμα.

4. Ποια στοιχεία δηλώνουν την «ταυτότητα» (τι παριστάνει και πώς) ενός χάρτη;

 • Ο τίτλος: πληροφορεί για το περιεχόμενό του.
 • Η κλίμακα: αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη μια περιοχή στο χάρτη απ' ότι στην πραγματικότητα.
 • Το υπόμνημα: μικρός πίνακας, όπου εξηγούνται τα χαρτογραφικά σύμβολα που έχει ο χάρτης.
 • Τα σημεία του ορίζοντα: πού είναιστην επιφάνεια του χάρτη και μας βοηθούν να προσανατολιστούμε.

5. Με ποιους τρόπους γράφεται η κλίμακα στους χάρτες;

Με τη μορφή:

 • Κλάσματος: μεαριθμητή τη μονάδα και παρανομαστή έναν άλλον αριθμό. Ο αριθμητής παριστάνει την απόσταση δυο σημείων μετρημένη πάνω στο χάρτη και ο παρανομαστής την πραγματική απόσταση στην επιφάνεια της γης. (σε ευθεία γραμμή). Π.χ. 1/50.000 σημαίνει μια απόσταση 1 εκατοστού στο χάρτη είναι στην πραγματικότητα 50.000 εκατοστά.
 • Ευθείας γραμμής χωρισμένης σε ίσα διαστήματα: γιααπόσταση κάθε διαστήματος στο χάρτη σημειώνεται η αντίστοιχη στην επιφάνεια της γης.

Π.χ.

6. Ποιοι χάρτες χαρακτηρίζονται μικρής κλίμακας; Τι χαρακτηριστικά έχει τότε ο χάρτης;

 • Αυτοί που ο παρανομαστής της κλίμακάς του είναι μεγάλος.
 • Τα χαρακτηριστικά του: απεικονίζει μεγάλες περιοχές με λιγότερες λεπτομέρειες.

7. Ποιοι χάρτες χαρακτηρίζονται μεγάλης κλίμακας; Τι χαρακτηριστικά έχει τότε ο χάρτης;

 • Αυτοί που ο παρανομαστής της κλίμακάς του είναι μικρός
 • Τα χαρακτηριστικά του: απεικονίζει μικρές περιοχές με περισσότερες λεπτομέρειες.

8. Τι είναι τελικά ο χάρτης;

 • Ένα εργαλείο (εύχρηστο), που μας πληροφορεί - τι υπάρχει - πώς θα πάμε - πόσο μακριά είναι αυτό που υπάρχει.
 • Η απεικόνιση ενός τμήματος της επιφάνειας της Γης σε χαρτί ή άλλο μέσο, π..χ. οθόνη του Η/Υ. Αναπαριστά τα στοιχεία του φυσικού (βουνά, λίμνες κ.λ.π.) και ανθρωπογενούς (δρόμους, λιμάνια κ.λ.π.) περιβάλλοντος με τη χρήση των συμβόλων. Αυτά τα επιλέγω έτσι ώστε να μπορούν να διαβαστούν εύκολα απ' όλους ανεξάρτητα τη γλώσσα που μιλούν.

Να γνωρίζω:

· Να υπολογίζω την πραγματική απόσταση δυο σημείων στην επιφάνεια της γης με τη βοήθεια της κλίμακας ενός χάρτη.

· Να προσανατολίζομαι το χώρο μου και να βρίσκω την κατεύθυνση που θέλω να ακολουθήσω με τη βοήθεια του χάρτη και της πυξίδας.

Ασκήσει; Τα κόκκινα τριγωνικά σημαδάκια αριστερά στις σελ.17 και 18.

Α1.4 ΠΟΙΟ ΧΑΡΤΗ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΩ

Τι θα μάθω σ' αυτό το μάθημα:

- Να επιλέγω χάρτες ανάλογα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζω.

- Να διακρίνω τις κατηγορίες που οι χάρτες μπορούν να χωρίζονται και να γνωρίζω τη χρησιμότητα των πληροφοριών που παρέχει κάθε είδος χάρτη.

Ερωτήσεις:

· Γιατί ο χάρτης είναι ένα πολύτιμο «εργαλείο»;

Γιατί μας βοηθάει να:

 • Εντοπίζουμε τόπους στην επιφάνεια της Γης και να βρίσκουμε πόσο απέχουν οι διάφοροι τόποι μεταξύ τους.
 • Ταξιδεύουμε.
 • Παίρνουμε αποφάσεις που σχετίζονται με το χώρο (π.χ. από που θα περάσει ο δρόμος, πού θα φτιάξω εργοστάσιο, πού και τι θα καλλιεργήσω).

· Πόσα είδη χαρτών υπάρχουν;

 • Χρειαζόμαστε συχνά μεγάλη ποικιλία πληροφοριών (κάθε είδος πληροφορίας με διαφορετικό σύμβολο).
 • Ένας χάρτης με μεγάλη ποικιλία συμβόλων είναι δύσκολος να διαβαστεί, άρα:
 • Υπάρχουν τόσα είδη χαρτών όσα οι ανάγκες μας.

· Ποιους χάρτες ονομάζουμε γενικούς;

 • Τους χάρτες που διαθέτουν τα στοιχεία του φυσικού (βουνά, ποτάμια, θάλασσες, πεδιάδες κ.λ.π.), (γεωμορφολογικοί) και ανθρωπογενούς (γέφυρες, δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια κ.λ.π.) περιβάλλοντος (πολιτικοί) και τους τοπογραφικούς χάρτες.
 • Διαθέτουν μεγάλη ποικιλία πληροφοριών.

· Ποιους χάρτες ονομάζουμε θεματικούς;

 • Αυτοί που παρουσιάζουν ένα συγκεκριμένο θέμα (οδικό δίκτυο, τιμές θερμοκρασίας, κατανομή θρησκειών, είδη κοιτασμάτων κ.λ.π.).

Ασκήσει; Να βρεις στο σχολικό σου βιβλίο χάρτες και να τους διακρίνεις σε γενικούς και θεματικούς.

Α1.5 « ΑΝΑΚΡΙΝΟΝΤΑΣ» ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Για να χρησιμοποιήσω τους χάρτες κατάλληλα πρέπει:

- Να επιλέγω τους χάρτες που μπορούν να μου φανούν χρήσιμοι.

(Η επιλογή εξαρτάται από το είδος του προβλήματος που έχει ο χρήστης).

- Τους διαβάζω προσεκτικά για το πλήθος των πληροφοριών που μου δίνουν.

- Θέτω ερωτήματα με τα οποία θα αποσπάσω από τους χάρτες που επέλεξα τις πληροφορίες που χρειάζομαι. Δηλαδή, τους «ανακρίνω».

( έτσι δίνω απαντήσεις και ερμηνείες που σχετίζονται με το χώρο και τον άνθρωπο).

 • Για να δεις τα μαθήματα  Πρόλογος, Α1.2, Α1.3, Α1.4 και Α1.5, άνοιξε τα παρακάτω έγγραφα: 

Για να πάρεις περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τα μαθήματα,άνοιξε το παρακάτω έγγραφο:  

Για να μάθεις να προσανατολίζεσαι με τη βοήθεια του χάρτη και της πυξίδας άνοιξε τα παρακάτω έγγραφα: 

Για να δεις τα μαθήματα Πρόλογος, Β1.2, Β2.1καιΒ2.2, άνοιξε τα παρακάτω έγγραφα:  

Για να δεις τα μαθήματα Πρόλογος, Β3.1, Β3.2καιΒ3.4, άνοιξε τα παρακάτω έγγραφα: 


Διαγώμισμα α΄τετραμήνου 2019

Ημερ/ νια: 11-12-2019


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ  ΥΛΗ

Ενότητα Α΄ΧΑΡΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 

Α1.1, 

Α1.2 ( μόνο ¨Παίζοντας με το γεωγραφικό πλάτος¨), 

Α1.3 ( μόνο οι σελίδες 17 & 18

Α1.4  (εκτός ¨Συνταγές για νεαρούς χαρτογράφους).

Διαγώμισμα β΄τετραμήνου 2020

Ημερ/ νια: 1- 4 -2020

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ενότητα Β2΄:ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:

Β2.1,

Β2.2 ,

Ενότητα Β3΄: ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 

Β31. ( μόνο το κίτρινο πλαίσιο σελ. 48)


Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε